Behold the King

Lrinada er et land uten frihet. Opprørene mot Kong Agvald den III og hans regjering har vart i mange år, men den siste store motstandsgruppen har blitt nedkjempet, og det er nå ingenting som står i veien for kongen. Tilsett besittelse er strengere enn noensinne, og straffen for ikke å hylle kongen med hver fiber av sitt vesen er døden.

Hva kan gjøres for å bedre Lrinadas innbyggeres hverdag? Det er opp til deg.

Behold the King