Lrinada historie

De siste 150 årene har vært turbulente tider for Lrinadas innbyggere som har opplevd store omveltninger i livene sine. Her er en kort oppsummering av de siste 150 år. Avsnitt i kursiv er skjult kunnskap:

År 3585 Kong Rodulv den I tar over tronen etter sin far Kong Devonheim den I.

År 3590 Kongen befaler opprustning av hæren sin for å bekjempe de underjordiske.

År 3612 Kongen går til krig mot de underjordiske hærer som presser seg frem i lyset.

År 3628 Cyeiørkenen blir omgjort til fruktbar mark og kongen trekker sine tropper tilbake fra Skyggefjellene og Stjerneberg.

År 3630-3640 I perioden blir Kong Rodulv mindre og mindre synlig for sitt folk og holder seg mer og mer inne i sitt slott. Han mister kontakten med folket, men holder på makten ved hjelp av sine utvalgte ledere. General Benyod blir hans taleledd utad og fungerer som leder i Korlasia.

År 3673 Lrinadas innbyggere får vite at Kong Rodulv den I har gått bort etter lang tid med sykdom. Kong Agvald den III overtar tronen.

År 3675 Kongen starter nedrivingen av gamle Ulvheim og oppbyggingen av nye Ulvheim. Byen som en gang var en diger skog med massive trær hvor husene i byen lå under trærnes røtter blir fullstendig jevnet med jorden for å gjøre plass til en storby. Druidene i området blir opprørt og samtlige trosser kongen. Få overlever.

År 3676 Kong Agvald den III innfører «Tilsett Besittelse» som forhindrer alle Lrinadas innbyggerne fra å tjene mer enn en månedslønn på 300sp. Alt over dette blir inndratt som ekstraordinær skatt.

År 3677 Kongen innskjerper vedtaket sitt og tvinger alle til å gi fra seg alt av verdi over 300sp unntatt boliger. Det nye ordet «Livskvote» blir innført. Ingen kan eie verdier for mer enn 300sp tilsammen. Dette går ut over de fleste storbønder som må gi bort buskap og utstyr. Mange av de største bøndene blir tildelt det innkrevde, blir mektige adelsmenn, og driver enorme gårder i området rundt Korlasia. De første opprørere blir rapportert, men disse blir fort nedkjempet.

År 3678-3693 En storstilt innsamlingsaksjon blir initiert. Kongens menn samler inn alle klenodier, arvegods og liknende av verdi fra alle innbyggere i landet. Han samler også inn alle magiske gjenstander fra folket og samler alt i sitt skattekammer for så å distribuere dette til sine generaler og vakter. Han deler også ut voldsomme rikdommer til kirker og øversteprester. De mindre ansette guddommene blir gitt mulighet til å opprette templer i byene og religionsfriheten blir veldig utbredt i denne perioden.

År 3680 Mange tidligere storbønder på ulike steder går til politisk demonstrasjon mot kongen, men ingen når frem med sitt budskap.

År 3685-3690 Flere år med borgerkrig. Troppene til opprørerne er for få, for spredt, for dårlig organisert, og for dårlig rustet til kamp. Kongen seirer. Det største slaget finner sted ved Frendefall hvor opprørsbevegelsens hovedsete holder til. Mannefallet i denne kampen blir over 50 000 menn. 80% av disse på opprørssiden. Det blir et hardt slag for opprørsbevegelsen, og det meste av motstand stilner etter dette.

År 3691 Kongen stenger grensene for import/eksport samt for innflytning/utflytning.

År 3710 Alvene fra Alvskog tar til våpen og mønstrer en hær som marsjerer mot Korlasia. Hæren snur et godt stykke før konfrontasjon og vender overraskende tilbake til skogen. Krig avverget. Atter en gang får opprørsbevegelsen et skudd for baugen.

År 3711 Kong Agvald den IIIs nye grunnlov trer i kraft og statuer, malerier, og monumenter av kongen blir plassert i alle byer, landsbyer, tettsted, og viktige bygninger.

År 3740 Nåtid.

Lrinada historie

Behold the King Ninjapool