Opprørsbrev

Til den det måtte angå.
Den nåværende kongen i Lrinada, Kong Agvald III, har allerede regjert i 55 lange år. Livet til de hundretusener av vesener som lever og ånder i Sidreals største kongerike har aldri vært det samme etter at han overtok tronen etter sin far, Kong Rodulv I. Når sant skal sies var heller ikke Kong Rodulvs regjering en velsignelse, men det er ingenting i henhold til hva Agvald den grådige har klart. Hans ide om “tilsett besittelse” hviler tungt på befolkningens skuldre og er en ordning som, etter hva denne skald vet, er unik for Lrinada. Kongen sier det er en samlende ordning som vil utviske økonomiske skiller og gagne fedrelandet. Selv tror jeg denne ordningen var siste spiker i kisten for folkets frihet. Hvis min anelse stemmer kan man spørre seg hvorfor en slik regel ble innført uten motstand fra de regionale og religiøse ledere. Svaret er enkelt. Alle de regionale ledere stemte ja til forslaget, og de gjenlevende er i dag noen av de få virkelig rike personene i landet. Det ryktes at alven Vernache av Ulvheim stemte imot forslaget, men det er vanskelig å bekrefte i og med at han sporløst forsvant kort tid etter valget ble holdt. Hans etterfølger, Borgermester Manoeth av Ulvheim (for øvrig kongens svigersønn), stemte ja til forslaget på vegne av Vernache, og hva gjelder de religiøse ledere…..det er vel bare å se på templene så vet man hvorfor disse ikke nektet. Folket selv stemte imot og reiste seg mot sine regionale ledere og kongen selv. De fleste som tok til våpen, enten ved ord eller sverd, er døde. Noen av oss lever enda i skjul. Mange liv har gått tapt som følge av opprørene, men dette var kalkulerte tap fra kongens side. Han hadde lenge rustet opp hæren sin for å ta imot bølgen av motstandere. Ubekreftede kilder hevder at hans forgjenger Kong Rodulv I med tilnavnet Sverdhjalt startet arbeidet med opprustningen allerede 20 år før Agvald overtok tronen. De fleste av oss trodde kongen rustet til krig mot de mange underjordiske og ønsket opprustningen velkommen. Lite visste vi om hans skjulte agenda. Hadde opprørerne fra hele landet samlet seg og stått sammen mot overmakten kunne vi hatt en mulighet, men kongen visste at folket var delt, og at interne stridigheter ville stoppe oss fra å forme allianser sterke nok. Alle synlige opprør har nå opphørt. Ingen taler mot kongen lenger. I hvert fall ikke åpenlyst.
“Kongen er vår mester, og han vokter over oss”. Dette er fanen vi alle går under i disse dager. Hvor enn man vandrer i tettbygde strøk kan man se digre monumenter og malerier av kongen vår. Han kaster sin skygge over oss når vi står opp ved daggry, og skuler ned på oss når vi legger våre barn om kvelden. Enhver som ytrer den minste misnøye med kongen blir henrettet, ja til og med om man viser tegn til likegyldighet kan man bli fengslet. Vi elsker vår konge. Vi ærer vår konge. Vi lyser velsignelser over, og ber til gudene for vår konge. Vi gjør det fordi vi må. Fordi døden venter den som ikke gjør det.
Spørsmålet alle har stilt seg selv en gang, enten de vil innrømme det eller ikke, er så klart hvorfor? Er han, som hans tilnavn antyder, bare en grådig mann? Kanskje, men denne skald tror på en annen forklaring. Kong Rodulv I var en forstyrret mann helt til hans død, og hans sønn er kun en forverret utgave. Han lider av forfølgelsesvanvidd og lever et liv i frykt. Han frykter bønder som gjør opprør mot ham. Han frykter at hoffet hans skal vende seg mot ham. Han frykter de underjordiske. Han frykter dom fra gudene, og han frykter at Lrinadas nyrike grenseland skal reise seg sammen og frata han hans landområder og gjøre ham til en av folket. Derfor tvinger han oss til å tilbe ham. Derfor lar han ingen komme nær ham foruten hans mest betrodde. Derfor jobber hans hær på spreng for å forsegle alle innganger til underjorden. Derfor blir kirkene bevilget store midler og de høye prester ofte fritatt fra tilsett besittelse. Derfor ruster han opp langs grensene og lar ingen slippe inn eller ut av landet som en gang var vårt hjem, men nå er blitt vårt fengsel.
Denne skriften du nå holder i din hånd er uten tvil et såkalt forbudt dokument. Blir det funnet av kongens overseere vil den som holder det, sammen med brevet, mest sannsynlig bli brent på bålet. Jeg maner til kamp mot undertrykkelsen. Mot kongen, for folket. La den gamle fanen falle og den nye banner stave ordene: Folket seire!

Opprørsbrev

Behold the King Ninjapool