Tilsett besittelse

En lov innført av Kong Agvald den III som sier at ingen person i kongerike kan tjene mer enn 300sp per måned. Alle verdier inntjent over dette kreves inn som ekstraordinær skatt. Dersom man bryter denne loven kan man straffes med fengsling, offentlig avstraffing, eller i verste fall døden.

Tilsett besittelse

Behold the King Ninjapool