Ulvheim

Innbyggertall: ca. 250.000 (hele Ulvheimområdet). 200.000 (Ulvheim By).
Raser: 48% Mennesker, 16% Halv-Alver, 14% Dverger, 12% Gnomer og Halflings, 10% Andre.
Autoriteter og viktige personer: Statsmann Gevond Brydevoi (øverste leder og kongens direktekontakt), Borgermester Kandevar Skald (Administrativ leder for byens avdelinger), Blako deVines (Ordfører), Alustriel Mineio (Leder for handelstanden), Jorus Trys (Leder for byvaktene), Methram Avalar (Leder for magikerlauget), Serinus Ifrit (Leder for kongens utvalgte), Alara Desmonai (Religiøs leder).
Byvakter og militære: Hærstyrken stasjonert i byen er på 10.000 mann. Rundt i området og langs grensen er det stasjonert ytterligere 10.000 som gjør at den totale tilgjengelige hær er på rundt 20.000. Av byvakter er det også stasjonert 3000 for å holde styr på de indre affærer og disse jobber ofte sammen med hæren. Byvaktene kalles ofte «Ulveflokken» eller bare «Flokken».
Viktige Importvarer: Ingen (selvforsynt)
Viktige eksportvarer: Våpen og rustninger, Matvarer
Viktige templer: Selv om nesten alle gudene har et tempel i Ulvheim by er de tre viktigste Vektskålens høyhus (tempel til Dermionor), Det mørke hjem (tempel til Gard), Nådens borg (tempel til Michalon).
Omliggende landområder: Det er fire mindre landsbyer knyttet til Ulvheim by samt et ukjent antall små tettsteder. Hver av landsbyene har et innbyggerantall på mellom 5000 og 12000. Disse fire blir på fint kalt Nordre Ulvheim, Søndre Ulvheim, Østre Ulvheim, og Vestre Ulvheim etter hvor de ligger i forhold til sentrum.

Kort historiesammendrag:
Ca. År 3000 blir Ulvheim opprettet. Det er vanskelig å si nøyaktig årstall, men den første bebyggelse under de digre røttene sies å være fra rundt årtusenskiftet.
I løpet av årene vokser Ulvheim sakte men sikkert til å bli en liten by. På dagen da den store forandringen skjedde var det rundt 8000 registrerte innbyggere i og rundt Ulvheimskogen.
År 3675. Nedrivingen av de store trærne og den gamle byen begynner, og oppreisingen av en diger storby med militært preg starter. Kongen vil gjøre byen til en strategisk utpost siden den ligger så nære grensen og på et område landet Petcheovtod alltid har ment var deres.
År 3685. På byens ti-års jubileum innfører kongen boplikt i Ulvheim for en del folk som lever i området rundt byen. Mange av dem mister levebrødet sitt og må finne annet arbeid. Flere dør på grunn av fattigdomen de blir tvunget inn i.
År 3693. Byen vokser, og kongen tvangsflytter mange familier fra andre steder i riket. Deriblant hovedstaden.
År 3695-3720. Enorm befolkningsøkning og tilflytting på grunn av karriæremuligheter innenfor en rekke arbeidsområder, deriblant hæren. Folk flytter også dit på grunn av tryggheten byen kan skilte med. Byen når 200.000 innbyggere i år 3718.
År 3714. De fire utkantlandsbyene blir opprettet.

Ulvheim

Behold the King Ninjapool